-

Dokumenty

Kadra narodowa - narciarstwo wodne

Wykaz prowadzonych akcji szkoleniowych - Narciarstwo Wodne 2017

Wykaz kadry trenerskiej i wspólpracującej

Wykaz kadry narodowej - 2017

Wykaz kadry narodowej - 2018

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze)

Wykaz kadry narodowej - 2018 (drugie półrocze - aktualizacja 09.2018 )

Wykaz kadry narodowej - 2019 (pierwsze półrocze)

Harmonogram prowadzonych działań - Narciarstwo Wodne 2018

Wykaz prowadzonych akcji szkoleniowych - Narciarstwo Wodne 2018

Regulaminy

Prawa i obowiązki zawodnika - amatora w narciarstwie wodnym

Regulamin otrzymywania licencji zawodniczej narciarstwa wodnego

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji klubów

Regulamin zmiany barw klubowych

Ogólne zasady pozbawiania licencji sportowej

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w 2016 roku

Regulamin powoływania kadry narodowej w narciarstwie wodnym

Regulamin Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym (wersja 2018, aktualna)

Tournament Water Ski Rules - IWWF 2018

Cableski Technical Rules Edition 2017

Regulamin Współzawodnictwa o Puchar Prezydent RP

Wnioski

Wniosek o przyznanie licencji zawodniczej

Warunki zgłoszenia do PZMWiNW

Formularz zgłoszenia klubu do PZMWiNW

Wniosek o przyznanie licencji klubowej

Inne

Dane do ubepieczenia zawodnika - Druk NW1

Oświadczenie zobowiązania do wykupienia ubezpiecznia - Druk NW2

Przepisy antydopingowe IWWF

Protokół ustanowienia rekordu Polski za wyciągirm

Protokół ustanowienia rekordu Polski za motorówką

Druki

Program zgrupowania

Tygodniowy rozkład zajęć

Wykaz uczestników zgrupowania

Sprawozdanie ze zgrupowania

Druk delegacji

Ewidencja przebiegu pojazdu - "kilometrówka"

Lista wypłaty diet

Lista wypłaty ryczałtów

Przykładowy preliminarz wyjazdu na zgrupowanie/zawody

Sprawozdanie sędziego głównego z zawodów

Koszty sędziowskie

Obowiązki organizatora zawodów

Protokół ustanowienia rekordu

Rozliczenie paliwa

background