-

Władze

Prezydium Zarządu:

Andrzej Marcinkowski

Prezes

Zdzisław Kasprzak

Wiceprezes ds. Administracyjno-Finansowych Skarbnik

Wiesław Kurnik

Wiceprezes ds. Narciarstwa Wodnego

Franciszek Haber

Wiceprezes ds. Śródlądowych

Zenon Jasik

Wiceprezes ds. Morskich

Tomasz Wencel

Wiceprezes ds. Sportu Motorowodnego

Paweł Szabelewski

Sekretarz Generalny

Zarząd PZMWiNW:

Andrzej Marcinkowski Prezes
Wiesław Kurnik Wiceprezes ds. Narciarstwa Wodnego
Tomasz Wencel Wiceprezes ds. Sportu Motorowodnego
Zdzisław Kasprzak Wiceprezes ds. Administracyjno-Finansowych, Skarbnik
Franciszek Haber Wiceprezes ds. Śródlądowych
Zenon Jasik Wiceprezes ds. Morskich
Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Lech Gajewski Członek
Aleksandra Janik Członek
Wiesław Jeruć Członek
Michał Kamiński Członek
Maciej Krzywiński Członek
Piotr Misztak Członek
Tomasz Naorniakowski Członek
Andrzej Prądzyński Członek
Jarosław Świerczyński Członek

Komisja Rewizyjna PZMWiNW:

Anastazy Stępień Przewodniczący
Robert Reszkowski Wiceprzewodniczący
Katarzyna Kucaba Sekretarz
Lech Chwedczuk Członek
Andrzej Mazurkiewicz Członek

Sąd Koleżeński PZMWiNW:

Adam Warchał Przewodniczący
Marek Kwiatkowski Wiceprzewodniczący
Henryk Mackiewicz Sekretarz
Jan Bryk Członek
Jan Jakubowski Członek
Sławomir Kulczak Członek
Marek Łojek Członek
Joanna Rau Członek
Krzysztof Zybura Członek

Biuro PZMWiNW:

Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Jerzy Kalinowski Dyrektor Biura, Dyrektor ds. Sportu Motorowodnego
Aldona Kaczorek Kierownik ds. Szkolenia (patenty i licencje)
Aneta Politowska Specjalista ds. Szkolenia (patenty i licencje)
Anita Koźlicka Starszy Specjalista (rejestracja łodzi)
Barbara Tomasini Główna Księgowa
Adrian Skubis Doradca Zarządu ds. Komunikacji
Martyna Jabłońska Specjalista (patenty i licencje)
Damian Królikiewicz Referent (rejestracja łodzi)
Olga Mikulska Referent (sekretariat biura związku)
background